20-04-2021

 

Leefregels: 

 

In het eerste hoofdstuk staat: 

Eva werd gemaakt uit een rib van Adam! 

De vraag die erop volgt is, was Adam een man of een vrouw? 

 

Ook wordt gesteld, dat we uit het paradijs zijn gegooid en daarna kregen we de erfzonde? 

Maar is het wel een zonde? 

Gemeenschap tussen een man en een vrouw? 

En is bevallen dan zondig? 

Is het ontdekken dat je een man of een vrouw bent zondig? 

 

Allereerst antwoord op de vraag of we uit het paradijs zijn gegooid: 

Nee, niet echt eigenlijk! 

Eigenlijk is het zo dat we bewustzijn kregen, hoger dan het bewustzijn van elk ander levend wezen op onze mooie planeet aarde. 

Wat dus inhoudt: dat we met ons bewustzijn kunnen heersen over alles wat op deze planeet is of zal zijn. 

Althans heersen is een groot woord, vind je niet? 

Het is meer dat wij als mensen met de hoogste vorm van intelligentie, kunnen beheren over alles wat onze mooie planeet te bieden heeft. Wij zijn de Conciërges van de wereldbol aarde, zowel man als vrouw. Vrouw heeft haar eigen competenties net zoals Man zijn eigen competenties heeft. 

 

Goed nu we vastgesteld hebben dat we niet uit het paradijs zijn gezet gaan we naar de volgende vraag. 

 

De erfzonde, is dat een zonde? 

Eigenlijk niet, maar waarom niet? 

De erfzonde is zoals bij vele zogende dieren met de fysiologie van mannelijk en vrouwelijk te onderscheiden, zoals ouder worden door blootstelling aan zuurstof en zwaartekracht. 

 

1. De erfzonde houdt in dat de man baardgroei krijgt, dat hij is geboren met een geslachtsorgaan genaamd penis, en dat het een uitwendig geslachtsorgaan is. Dat aan de onderzijde van zijn penis een balzak zit met daarin een teelbal en een bijbal. Dat hij borsthaar ontwikkeld en na het 10de levensjaar de baard in de keel krijgt, wat inhoudt dat zijn stem zwaarder wordt. Ook de vormen zijn groter en meer hoekig. Armen en benen zijn langer en hij heeft spieren in zijn lichaam die gemaakt zijn om zwaarder werk te doen. De man wordt soms agressief als iemand anders in de buurt komt van het vrouwtje dat hij in het zicht heeft. Dit noemen ze territoriumdrift, hij is gemaakt om zijn specifieke vrouwtje en zijn nakomelingen te beschermen tegen indringers van buitenaf 

 

2.  De erfzonde voor de vrouw houdt in dat zij geboren wordt met een inwendig orgaan dat vagina of vulva genoemd wordt. Zij krijgt na het 10de jaar borsten, de vormen van haar lichaam zijn ronder. ze krijgt zodra haar lichaam tot volwassenheid is gekomen maandelijks een bloeding wat inhoudt dat de baarmoeder rijp is om een bevruchting te ontvangen, (haar hersenen dan nog niet) de rest van haar lichaam is dan nog niet volgroeid. Ze moet nog okselhaar ontwikkelen en haar lichaam moet nog tot volwassenheid komen want aan de binnenkant is ze al vrouw maar aan de buitenkant zeker nog niet. Ze begint zich te interesseren voor het mannelijk geslacht. Want haar lichaam en haar feromonen die afgegeven worden door haar hersenen vinden dat heftig interessant dat mannelijke geslacht. Omdat zij dus volledig in ontwikkeling is, kan het zijn dat het oog van een al tot volwassenheid gekomen man haar ook interessant vindt. (Ik ben van mening dat het niet hoort) als een vrouw gemeenschap heeft met het andere geslacht waarbij de man zijn uitwendige geslachtsorgaan gebruikt om binnen te treden bij haar, de vrouw en soms nog een meisje. Is het voor 90% zeker dat er een bevruchting plaats vind op het moment dat de vrouw vruchtbaar is. 

 

Kijk zodra de vrouw bevrucht is, begint er zich een mini mensje te vormen, en als dat mini mensje voldragen is na 9 manen, ja dat lees je goed. 9 volledige wentelingen om de aarde, van de maan die je in de nacht ziet. In de huidige berekening is het 40 weken van 7 dagen.  

 

Komt het moment dat de vrouw het laatste stukje van de erfzonde mag doorstaan: de bevalling ofwel de geboorte/uitdrijving van het voldragen minimensje genaamd baby.  

 

Ik zeg mogen, omdat de man deze mogelijkheid niet heeft, is dat oneerlijk? Nee! Hij hoeft immers ook niet te bloeden of een partner geschikt te zoeken. Dat doet de vrouw, zij zoekt iemand die haar kan beschermen, tegen de gevaren van andere mannen en hun inbreng. Hij heeft immers een baard die aangeeft dat hij vrijgezel is en beschikbaar voor een lieve vrouw. 

 

Ja lief, het is toch lief als jij met jou penis haar lichaam mag binnentreden? Het is toch lief, dat zij 9 manen lang haar lichaam beschikbaar stelt voor de vorming van de volgende generatie, het is toch lief, dat zij de geboorte/uitdrijving genaamd bevalling alleen doet? Want de man kan haar hier niet bij helpen.. 

 

 

Wat kan de man doen voor de vrouw die zijn kind en de volgende generatie in zich heeft: 

 

Hij kan zorgen voor voldoende voedsel 

Hij kan zorgen voor veilige beschutting. 

Hij kan zorgen dat zij het warm heeft 

 

Hij kan haar liefdevol toespreken, met woorden: als, goed zo of doe maar rustig het komt goed, hij stimuleert haar het beste uit zichzelf te houden. 

 

Is dat een echte man? 

Ja, dat is een echte man, want hij is beschermend en liefdevol 

 

Is het nu nog zondig te weten of te ontdekken dat je een man of vrouw bent? 

Is dit zondig? 

Nee nu niet meer toch? 

 

Zo kan het zijn dat een vrouw jou niet geschikt vindt om haar partner te zijn, het heeft geen zin haar proberen te overtuigen. Als zij gekozen heeft is gemeenschap met een andere man uitgesloten. 

 

Zo kan het zijn, dat zij alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de man die zij uitgezocht heeft, haar als zijn prioriteit stelt. Met de daarbij behorende adequate consequenties. Zij is daar bevoegd toe omdat sommige mannen, het niet zo nauw nemen met haar recht tot kiezen. 

 

Wat is de bijbel  dan?

De bijbel is enkel en alleen een boek met leefregels, voor mensen. 

Is het een geloof? 

Nee? Het is een manier van leven, 

Het boek leert je respectvol om te gaan met de aarde en alles wat erop leeft. 

 

Ik gebruik er persoonlijk 10,  omdat ik 10 vingers heb. 

1. van die regels is: neem niet als het van iemand anders is. 

Nog 1 is: het gras is niet groener aan de ander kant van het hek. 

Nog 1 is: wij beschikken niet over het nemen van een leven hetzelfde als die van een man of vrouw. 

Nog 1 is: Heb u ouders lief, zij hebben u gevormd tot wie je bent.

nog 1 is: Niet liegen 

 

Maar wat is dan water dat eeuwig leven geeft: Nou dat is in ieder geval geen wei water! 

Het is regen, we hebben regen nodig om op deze planeet te kunnen leven. 

 

Daarom ben ik altijd elke dag en elke nacht: verliefd op regen! 

 

Wat zou er gebeuren als we zouden zeggen dat er iets fout zit aan de fysiologie van de man?

 

Dan zouden we hem zijn originaliteit afnemen! 

Hij heeft die penis toch gekregen, daarmee is hij niet minder? 

Ja, hij kan niet dragen, maar hij kan wel bepalen of wij vrouwen een penis baren of een vulva/vagina 

We zeggen dan jij hebt een penis, en daardoor ben je van ondergeschikt belang? 

Er is in de hele wereldgeschiedenis nog geen vrouw geweest die zoiets zegt of gezegd heeft! 

 

Is dat zo?

Is de man van ondergeschikt belang, omdat hij geen kind kan baren? 

Is de man van ondergeschikt belang omdat hij moet vragen of hij bij de vrouw mag binnentreden?

Ik ben persoonlijk van mening dat man en vrouw gelijken zijn!

 

Maar deze vraag kun je ook omdraaien! 

 

Is dat zo?

Is de vrouw omdat zij de volgende generatie kan dragen, ondergeschikt aan de man? 

Is de vrouw ondergeschikt omdat je het moet vragen,  voor je bij haar kan binnentreden? 

Ik ben persoonlijk van mening dat vrouw en man gelijken zijn!

 

Is de vrouw ondergeschikt omdat ze een man zoekt met wie ze kan praten? 

Is het zo dat omdat de vrouw baart, zij minder hoort te verdienen als een man? 

Is dat dan omdat de man, zwaar werk kan verrichten? 

Maar dragen en baren, is dat geen zwaar werk dan? 

 

De vrouw wordt door mannen, gezien door de hele wereldgeschiedenis als minderwaardig, zwak en kwetsbaar.

Is dat zo? 

Is een vrouw, niet in staat veel van hetzelfde werk te doen als een man? 

Ja zegt die man, jij vrouw kan niet zwaar tillen? 

Ja zegt die man. Jij vrouw kan niet die andere man op afstand houden!  NIET? 

Ja zegt die man: jij vrouw kan de huur niet betalen? 

Ja zegt die man, jij kan niet voor voldoende beschutting zorgen? 

 

Is dat zo?  Zegt de vrouw: zonder mij met mijn fysiologie was jij, niet geboren! 

En daarom moet de vrouw dus onder de duim gehouden worden.

 

Want dit mogen vrouwen niet zeggen? 

Waarom niet? 

Omdat het arrogant is en ook nog eens eerzuchtig. 

Omdat ieder mens de samenwerking nodig heeft van het andere geslacht. 

 

Maar laten we het eens over de compensatieregeling hebben?

 

De man werkt dus om te compenseren dat hij niet kan baren, dragen?

De man werkt dus om ervoor te zorgen dat, dat speciale vrouwtje die haar oog op hem heeft laten vallen?

de beschutting, voedsel en een comfortabel leven heeft zodat ze in staat is zijn nageslacht te dragen!

 

Elke vrouw moet dus aantonen dat ze maandelijks bloed!

Vooral als ze voor een man valt die nog geen nageslacht heeft!

 

Hoe toont zij dat dan aan?

spaart ze haar tampons/maandverband op?

trekt ze midden in het gezicht van die man haar tampon eruit?

Mag een ander mens inbreuk maken op haar privacy, met de mededeling: het is geen wansmaak woensdag of het is vandaag volle vrijdag?

 

Een andere man op afstand houden is eenvoudig,

een vrouw is 2 dagen per maand vruchtbaar.

Die dagen blijft ze dus binnen.

Het is zeker niet de bedoeling dat een vrouw haar bewegingsvrijheid word ingeperkt.

 

Wansmaak woensdag of volle vrijdag?

Dat zijn gewoon walgelijke uitspraken van mensen die niet weten wat respect en discretie inhoudt.

Bij mij krijg je voor het gebruik van dit soort termen ontslag als mens.

 

Omdat het discriminatie is!

 

 

Nu zal je inmiddels wel, in spanning zitten over wat ik te melden heb over;

Wat discriminatie en Jesus (begin van de huidige jaartelling) met elkaar te maken hebben.

 

Jesus: Later kom ik hier op terug, omdat het veel uitleg en een goede beschrijving behoeft.